Gwybodaeth Dechnegol

Mae BENDI yn cynhyrchu Falfiau injan hylosgi mewnol. Yn bennaf, defnyddir dau fath gwahanol o falfiau mewn peiriannau tanio mewnol, wedi'u gwahaniaethu fel Falf Derbyn a Falf Gwacáu. Mae'r falfiau o'r enw falfiau injan Derbyn yn gadael i gymysgedd tanwydd ac aer fynd i mewn i'r silindr ac mae'r Falf Gwacáu yn gadael i'r gwagio allan o'r silindr. Mae'r broses hon yn digwydd yn barhaus yn yr injan i redeg.

fg